Artykuł

Europa Środkowo-Wschodnia z nowym rekordem inwestycyjnym

Wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w CEE wyniosła 14 mld euro. To najlepszy rezultat w historii sektora w regionie.

06 lutego 2020

Jak wynika z danych JLL, wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej w 2019 roku wyniosła 14 mld euro, z czego na Polskę przypadło 55% (7,7 mld euro). Na kolejnych miejscach uplasowały się Czechy (3,1 mld euro), Węgry (1,7 mld euro), Słowacja (około 770 mln euro) i Rumunia (ok. 683 mln euro).

„W 2019 roku po raz kolejny najwyższe wartości transakcji zanotowano w Polsce i co ciekawe, był to piąty z kolei rok wzrostów inwestycyjnych na polskim rynku. Silną aktywność inwestorów odnotowano również w Czechach, gdzie całkowita wartość transakcji wzrosła o 24%, głównie jako rezultat umów kupna/sprzedaży o dużej skali”, komentuje Mike Atwell, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Czechach i Europie Środkowo-Wschodniej, JLL.

Z analiz JLL wynika, że aktywność inwestorów na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej utrzyma się na wysokim poziomie również w nadchodzących miesiącach.

„Biorąc pod uwagę wysokie zainteresowanie inwestorów regionem, spodziewamy się kolejnych aktywnych miesięcy na rynku inwestycyjnym i możliwe, że jeszcze lepszego wyniku za 2020 r. O ile wartości transakcji będą różnić się pomiędzy poszczególnymi krajami, Polska pozostanie liderem. Ciekawym zjawiskiem jest dalszy wzrost udziału rodzimego kapitału w całym regionie, czego przykładem są czescy i węgierscy inwestorzy, którzy inwestują poza swoimi rynkami krajowymi. Kluczowymi graczami są fundusze CPI, REICO i PPF z Czech oraz Wing, Indotek i Futureal z Węgier, działający w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej”, dodaje Mike Atwell.

Sektor nieruchomości w Czechach został ponownie zdominowany przez inwestorów krajowych. Azjatycki kapitał (w szczególności fundusze z Korei Południowej) zajął natomiast drugą pozycję wśród najbardziej aktywnych funduszy na czeskim rynku. Na Węgrzech, pomimo spokojnej pierwszej połowy roku, aktywność inwestycyjna znacząco wzrosła w drugim półroczu. Na szczególną uwagę zasługuje też rekordowa aktywność inwestorów w tamtejszym sektorze hoteli. W Rumunii z kolei ubiegły rok charakteryzował się rosnącą aktywnością inwestycyjną poza głównymi rynkami nieruchomościowymi i spadkiem całkowitego wolumenu transakcji w Bukareszcie. Natomiast na Słowacji rozłożył się on równomiernie między pierwszym a drugim półroczem 2019, a inwestorzy wykazywali większe zainteresowanie rynkiem obiektów handlowych. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy stopy kapitalizacji dla obiektów typu “prime” odznaczały się presją spadkową, przy czym najbardziej widoczne kompresje odnotowano w sektorze nieruchomości biurowych i przemysłowych.

Polska liderem regionu

Z rezultatem 7,7 mld euro, o 500 mln euro wyższym niż w 2018 roku, polski rynek nieruchomości pobił kolejny rekord inwestycyjny. Najwyższą aktywność inwestycyjną odnotował sektor nieruchomości biurowych (ponad 3,8 mld euro), a następnie handlowych (ok. 2 mld euro), magazynowo-przemysłowych (1,48 mld euro), hotelowych (289 mln euro) i z obszaru „living” (137 mln euro). Ogółem, w 2019 roku sfinalizowano 147 transakcji, z czego 65 przypadło na rynek biur.

“Na uwagę zasługuje fakt, że w ubiegłym roku odnotowano wzrost aktywności inwestorów europejskich, którzy odpowiadali za prawie 50% transakcji, w porównaniu do 27% w 2018. Zainteresowanie kapitału azjatyckiego utrzymywało się na stałym poziomie około 20% udziału w ogólnym wolumenie inwestycji”, komentuje Tomasz Puch, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych, JLL.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z nami