Raport

Rynek biurowy w Polsce – I półrocze 2021

Po słabym początku roku aktywność najemców na głównych rynkach regionalnych w Polsce w II kw. 2021 r. wzrosła o blisko 70%.

30 lipca 2021

Znoszenie kolejnych restrykcji połączone z masową akcją szczepień spowodowały, że po dość słabym początku roku na rynek wraca ostrożny optymizm. Potwierdza to rosnąca aktywność najemców na rynkach regionalnych, którzy w II kw. 2021 r. wynajęli blisko 70% powierzchni więcej w porównaniu do pierwszego kwartału roku. Niemniej jednak, utrzymujący się na wysokim poziomie udział renegocjacji wskazuje, że niepewność związana z sytuacją pandemiczną nadal powstrzymuje najemców przed podejmowaniem strategicznych decyzji dotyczących portfolio.

Z uwagi na fakt, iż wiele firm jest obecnie na etapie analizy zapotrzebowania na powierzchnię biurową w odpowiedzi na zmieniający się model pracy, obserwujemy duże zainteresowanie najemców umowami zawieranymi na krótszy okres tj. 12-36 miesięcy. Dzięki temu rozwiązaniu najemcy chcą zabezpieczyć działalność operacyjną, zanim wypracują optymalną strategię nieruchomościową dostosowaną do wymagań danego biznesu oraz preferencji pracowników.

Po dość szybkich wzrostach pod koniec 2020 r., pierwsza połowa bieżącego roku przyniosła stabilizację na rynku podnajmów. Na koniec II kw. w ofercie na podnajem poza Warszawą było dostępne ponad 168 000 m², z czego 54% znajdowało się we Wrocławiu i Krakowie.

W I poł. 2021 r. do użytku oddano 11 budynków biurowych o łącznej powierzchni 126 500 m2. Najwyższy poziom nowej podaży został odnotowany w Krakowie (42 400 m2), Poznaniu (35 900 m2) oraz Trójmieście (35,000 m2). Do największych inwestycji ukończonych w omawianym okresie należą Nowy Rynek D (35 800 m2, Poznań), Palio A (16 500 m2, Trójmiasto), Tertium Business Park III B (13 400 m2, Kraków), Krakowska 35 (11 800 m2, Wrocław) oraz Equal Business Park D (11 700 m2, Kraków). Obecnie na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce w budowie znajduje się ponad 760 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej planowanej do dostarczenia na rynek do końca 2023 r. Najwyższy poziom aktywności deweloperskiej obserwujemy we Wrocławiu, Katowicach, Trójmieście oraz Krakowie. Blisko 200 000 m2 jest przewidziane do ukończenia w drugiej połowie bieżącego roku, jednak bierzemy pod uwagę, że niektóre projekty mogą zostać przełożone na kolejny rok lub czasowo zawieszone – szczególnie w przypadku rynków notujących szybki wzrost wskaźnika pustostanów.

Na koniec II kw. 2021 r. współczynnik pustostanów dla ośmiu głównych rynków regionalnych wyniósł 13,4%, co stanowiło wzrost o 0,8 p.p. w porównaniu do I kw. 2021 r. oraz o ponad 3 p.p. wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy większość rynków regionalnych odnotowała wzrosty wskaźnika pustostanów, z czego najwyższe dotyczyły Łodzi (+5,2 p.p.), Lublina (+4,9 p.p.) oraz Krakowa (+4,4 p.p.). Wyjątek od reguły stanowił Poznań, gdzie  pustostany zmalały o 1,6 p.p r/r do poziomu 12,9%.

Na koniec II kw. 2021 r. najwyższe czynsze wśród głównych rynków regionalnych zarejestrowano w Krakowie (14-15,5 € / m² / miesiąc), a najniższe w Lublinie (10,5-11,5 € / m² / miesiąc). Najemcy nadal mogą liczyć na bardzo korzystne zachęty pozaczynszowe, szczególnie w przypadku inwestycji w fazie realizacji.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz cały raport.

Wypełnij ten formularz, aby pobrać raport

Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

 

Informacja na temat ochrony prywatności

Jones Lang LaSalle (JLL) wraz ze swoimi spółkami zależnymi i powiązanymi jest wiodącym globalnym dostawcą usług w zakresie zarządzania nieruchomościami i inwestycjami. Poważnie traktujemy obowiązek ochrony  przekazywanych nam danych osobowych.

Dane osobowe, które zbieramy, służą do celów związanych z obsługą zapytania.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były bezpieczne, zapewniamy odpowiedni poziom ich ochrony i przechowujemy je tylko przez czas niezbędny do realizacji zapytania z uzasadnionych powodów biznesowych lub prawnych. Następnie usuwamy je w sposób bezpieczny i pewny. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez JLL, prosimy zapoznać się z naszymi zasadami ochrony prywatności.