Sfinansuj

W związku z kolejnymi inwestycjami sprawdź, jaka jest rola finansowania dłużnego i kapitałowego w strukturze kapitału. Uzyskaj dostęp do kredytów na zakup gruntu, hybrydowych form finansowania i uprzywilejowanych lokat kapitałowych, kredytów pomostowych, kredytów budowlanych oraz finansowania agencyjnego.

Jak możemy
Ci pomóc?

Dowiedz się w jaki sposób możesz z nami osiągnąć swoje cele inwestycyjne.
Doradztwo w zakresie zadłużenia

Nawiąż kontakt z podmiotami kredytującymi na całym świecie i zapewnij sobie najlepszą cenę i strukturę transakcji.

Doradztwo bankowe w zakresie nieruchomości

Pozyskaj fundusze na swoje inwestycje nieruchomościowe i zapewnij sobie najlepsze warunki i strukturę transakcji.

Doradztwo w zakresie przedsięwzięć typu joint ventures

Poznaj atrakcyjne opcje rozwoju portela - od pozyskania kapitału po znalezienie długofalowych partnerów biznesowych.

Doradztwo funduszowe

Nawiąż kontakt z najwyższej klasy ekspertami i inwestorami w świecie funduszy nieruchomości.

Fuzje i przejęcia

Uzyskaj poufne wsparcie w celu oceny globalnych lub zdecentralizowanych portfeli, zwiększ efektywność i obniż koszty. Zadbaj o sprawny proces przekazania oraz skuteczne zarządzanie zmianą.

Financial modeling & real estate vehicle

Analizuj różne scenariusze i modele finansowania Twojej inwestycji, uwzględniające jej specyfikę.

Porozmawiajmy 
o inwestowaniu w nieruchomości

Uzyskaj praktyczne porady, rozwiązania i strategię finansowania.