Sprzedaj

Sprawnie wprowadź aktywa na rynek i z sukcesem zrealizuj transakcję sprzedaży.

Jak możemy
Ci pomóc?

Dowiedz się w jaki sposób możesz z nami osiągnąć swoje cele inwestycyjne.
Sprzedaż

Sprawnie wprowadź aktywa na rynek oraz zyskaj dostęp do sieci globalnych inwestorów i źródeł kapitału, aby osiągnąć jak najlepszą cenę za efektywną sprzedaż Twojej nieruchomości.

Wyceny

Oblicz rzeczywistą wartość aktywów lub portfela w dowolnym sektorze i lokalizacji na całym świecie. Uzyskaj szybką, wiarygodną i dokładną ocenę od licencjonowanych ekspertów nawet w przypadku najbardziej złożonych projektów. 

Bankowość inwestycyjna

Pozyskaj fundusze i zapewnij sobie najlepsze warunki i strukturę transakcji.

Sprzedaż i leasing zwrotny

Poszukaj nieruchomości zajmowanych przez właściciela z możliwością oddania ich w najem sprzedającemu i zagwarantuj sobie stabilny zwrot. Znajdź aktywa, zaplanuj transakcję, uzyskaj finansowanie i negocjuj umowy najmu.

Zarządzanie transakcjami

Analizuj zobowiązania wynikające z tytułu najmu i wymagania dotyczące powierzchni, aby stworzyć elastyczną i wydajną strategię dla swojego portfela. Zarządzaj transakcjami i zabezpiecz lub sprzedaj aktywa we właściwym czasie, na właściwych warunkach.

Strategia fuzji i przejęć

Uzyskaj poufne wsparcie w celu oceny globalnych lub zdecentralizowanych portfeli, zwiększ efektywność i obniż koszty. Zadbaj o sprawny proces przekazania oraz skuteczne zarządzanie zmianą.

Porozmawiajmy
o inwestowaniu w nieruchomości

Uzyskaj pomoc w sprzedaży nieruchomości komercyjnej lub praktyczne porady dotyczące tego procesu.